Hatch Cover Testing en Marine Surveying Artikelbibliotheek

Class Instrumentation Ltd wil graag onze artikelbibliotheek introduceren. Deze bibliotheek is samengesteld rond onderwerpen die relevant zijn voor onze klanten, zoals informatie over ultrasone testen, en we verwelkomen suggesties voor toevoegingen. Alle hier getoonde artikelen zijn al vrij beschikbaar op internet.

Het doel van deze bibliotheek is om een bron van ultrasone testinformatie te bieden die een aanvulling is op de informatie die beschikbaar is bij regelgevende, adviserende en adviserende organisaties. Deze artikelen zijn alleen ter referentie en alleen voor interesse en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Class Instrumentation Ltd.

Er wordt geen garantie voor nauwkeurigheid gegeven en gebruikers van deze informatie zijn zelf verantwoordelijk om zich ervan te vergewissen dat de informatie relevant en geschikt is voor de doeleinden waarvoor ze wordt toegepast. In geen geval zal de Vereniging aansprakelijk zijn jegens welke persoon dan ook voor enig verlies of schade, op welke manier dan ook, voortvloeiend uit of in verband met de levering (inclusief nalatige levering) of het gebruik van informatie.

De inhoud van deze bibliotheek vormt geen juridisch advies en mag niet als zodanig worden opgevat

De Standard P&I Club brengt diverse publicaties uit ten behoeve van reders en hun makelaars. Het Standaardbulletin geeft actuele informatie over activiteiten op de club, in de P&I en in de scheepvaartmarkten en het zeerecht. Deze speciale uitgave, uitgebracht in februari 2007, beslaat een reeks vrachtgerelateerde artikelen.

Standaardbulletin
26 februari 2007

Op pagina 6 van nummer 82 van de Signals Newsletter staat een artikel over ultrasone hatchcover-testen.
Ervoor zorgen dat de luiken van een schip weerbestendig zijn, is een essentieel aspect van het uitoefenen van due diligence om een schip zeewaardig en vrachtwaardig te maken. Dit vereist een passende testmethode om eventuele problemen of defecten te kunnen identificeren en oplossen. In dit artikel vergelijkt Walter Vervloesem van IMCS Group, en trainingsinstructeur voor de SDTIMCS Ultrasonic Hatch Cover Tightness Testing-training, de belangrijkste methoden voor het testen van de weersdichtheid van het luikdeksel.

Walter Vervloesem
Page 6 Signals Nieuwsbrief North of England P&I Association
januari 2011

Deze helpsheet is bijgevoegd bij de Signals Newsletter van april 2010.

Goed onderhoud van luiken is essentieel om ze efficiënt te kunnen bedienen en weerbestendig te houden. Luiken kunnen echter complexe apparatuur zijn en onderhoud en afstelling vereist kennis en ervaring. North heeft al een gids voor verliespreventie gepubliceerd, Hatch Cover Maintenance and Operation, evenals een briefing over het voorkomen van verlies om zeevarenden bij deze taak te helpen. Om verdere hulp te bieden is een gelamineerd helpblad bijgevoegd bij deze uitgave van Signals. Het doel is dat het dek direct beschikbaar is voor gebruik aan dek en een leidraad vormt voor inspectie. Dit zou helpen bij het identificeren van problemen voordat ze een serieuze bedreiging worden en het onderhoudsteam waarschuwen om zo snel mogelijk in te grijpen. Het biedt ook een geïllustreerde gids voor veelvoorkomende problemen in verband met afdichtingsvoorzieningen.

Aanvulling van Signals Nieuwsbrief Nummer 79
april 2010

Dit supplement is ter beschikking gesteld aan North of England P&I-leden in de 58e editie van hun nieuwsbriefsignalen. Het biedt inzicht in het inmeten van luiken en de top tien luikdefecten. “De Vereniging kan periodiek eisen dat de luikdeksels van een schip worden getest op weersbestendigheid. Soortgelijke onderzoeken zijn ook vaak vereist door classificatiebureaus en vertegenwoordigers van vrachtverladers, met name wanneer de lading gevoelig is voor waterschade. Deze onderzoeken kunnen worden gedaan met de traditionele slangentest of met de modernere methode van ultrasone lekdetectie.”

David Byrne
Signalen Nieuwsbrief Supplement North of England P&I Association
januari 2005

Een artikel op pagina 9 van Signals over de boetes die door de Turkse milieuautoriteiten zijn opgelegd voor lozingen van schepen die worden berekend op een vast bedrag volgens de tonnage van het schip. Omur Marine, de correspondent van de vereniging in Istanbul, heeft onlangs advies aan leden gegeven over hoe om vervuilingsboetes te vermijden, als volgt.

“Er mogen geen dekwas- of luikdekselslangtests worden uitgevoerd in de haven of op de ankerplaats. Ultrasoon testen van luiken kan worden uitgevoerd in Turkse havens. Leden worden geadviseerd om de Vereniging zo lang mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen van de noodzaak van luiktesten, zodat de noodzakelijke ultrasone tests kunnen worden geregeld.”

Omur Marine Limited
Page 9 Signalen Nieuwsbrief North of England P&I Association
januari 2008

Ladingluikdeksels zijn belangrijk voor de veiligheid van het schip, de bemanning en de lading. Het waarborgen van de weerbestendige integriteit op zee is het primaire doel van luiken. Een aantal gemelde slachtoffers houdt verband met het verlies van de weerbestendige integriteit als gevolg van het instorten van de stalen constructies van het luikdeksel of het falen van bevestigings- en vergrendelingsinrichtingen.

Sonke Pohl
DNV Bulkcarrier-update nr. 1 2010
25 juni 2010

Vraag iedereen in de maritieme sector welk onderdeel van de uitrusting aan boord volgens hen de grootste en meest voorkomende claims veroorzaakt en de kans is groot dat ze het juiste antwoord krijgen op de luiken. Het niveau van verliezen door defecte of slecht onderhouden luiken vertoont geen tekenen van afname. Deze briefing is bedoeld om de leden eraan te herinneren dat nuttige verbeteringen kunnen worden bereikt zonder enorme kosten. Vaak is het gewoon een kwestie van goede praktijken en fatsoenlijk onderhoud.

David Byrne
Verliespreventie Briefing Noord-Engeland P&I Association

Ervoor zorgen dat de luiken van een schip weerbestendig zijn, is een essentieel aspect van het uitoefenen van due diligence om een schip vrachtwaardig te maken dat mogelijk niet wordt gedekt door routinematige inspecties van het classificatiebureau. Dit vereist een geschikte testmethode om mogelijke problemen of defecten te identificeren en op te lossen. In deze briefing vergelijkt Walter Vervloesem van IMCS Group, en trainingsinstructeur van de IMCS Group Ultrasonic Hatch Cover Tightness Testing-training, de belangrijkste methoden voor het testen van hatch betrekking op weersbestendigheid en vergelijkt slangtesten met ultrasone dichtheidstesten.

Walter Vervloesem
Verliespreventie Briefing Noord-Engeland P&I Association
januari 2011

Het algemene doel van de classificatiebureaus is om de veilige exploitatie van het schip in alle zee- en weersomstandigheden te waarborgen. Zolang de zeewaardigheid van het schip gewaarborgd is, is er weinig aandacht voor de lading per klasse. Luikenluiken op bulkcarriers hebben twee basisfuncties: In geopende toestand bieden luikdeksels toegang tot de ruimen voor het laden en lossen van lading. In gesloten positie sluiten luikdeksels de luikopening af in een weerbestendige toestand op zee, wat betekent dat er onder geen enkele omstandigheid lekkage in het laadruim mag zijn. Dit is in overeenstemming met het Uitwateringsverdrag. Ongeveer een derde van alle P&I-claims is ladinggerelateerd. Veel van deze gevallen hebben betrekking op het binnendringen van zeewater via de luiken van drogeladingschepen.

Harald Olav
DNV Bulkcarrier-update nr. 2 2007
Bijgewerkt op 4 februari 2007

Het DNV Fitness for Cargo-programma omvat alle belangrijke gebieden, uitrusting en documentatie van het schip die belangrijk worden geacht voor het schadevrij vervoeren van de lading.

Ole Martin Ostbye
DNV Bulk Carrier-update nr. 1 2010
25 juni 2010

De UK Clubs Analysis of Major Claims is een gedetailleerd onderzoek van de claims van de UK Club over US$100,000. Het rapport werd voor het eerst gepubliceerd in 1991 en het meest recente in 1997, waarin zo'n 3.700 grote claims ter waarde van $1,75 miljard US-dollar werden onderzocht in de tien jaar van 1 januari 1987 tot 1 januari 1997. De langere tijdspanne stelt ons voor het eerst in staat om de trends evenals de werkelijke frequentie en waarde van de vijf hoofdcategorieën van de claims van de Club; Lading, persoonlijk letsel, eigendom, vervuiling en botsing. De analyse van grote claims door de Britse P&I Club is in de jaren sinds de publicatie van de eerste analyse in 1991 een industriestandaard geworden waarvan niet alleen de leden van de club, maar ook de scheepvaartautoriteiten zoals de IMO, de maritieme veiligheids- en kustwachtagentschappen en de pers trekt veel van hun statistieken. Desalniettemin is het primaire doel van het beoordelen van de collectieve claimervaring van de leden van de Club om een informatiebasis te bieden van waaruit de leden zelf risicobeheerprincipes kunnen toepassen om hun blootstelling aan claims te verminderen.Carrie Greenway

Britse P&I Club
1 januari 1997

Luikenluiken lekken om verschillende redenen, maar vooral door slecht onderhoud of het niet goed sluiten ervan. Lekkende of slecht onderhouden luiken kunnen tot ernstigere gevolgen leiden dan het vollopen van natte lading, versnelde corrosie of zelfs het verlies van het schip. Het volgende wordt behandeld in deze gids: Luikkappen en hun functie, basisadvies, veelvoorkomende valse overtuigingen, lekkageproblemen, lekdetectietests, bewaking en inspectie, onderhoud en reparatie, voorzorgsmaatregelen bij zwaar weer, veiligheid bij het werken met luiken, procedures om te openen en sluiten en conditiebeoordelingsformulieren. Lloyds Register and The Standard

mei 2002

Deze recensie is een referentiedocument waarmee de lezer een breed scala aan gegevens met betrekking tot de P&I-markt kan vinden.

De belangrijkste bevindingen van de tussentijdse evaluatie zijn:

  • P&I-clubs hebben een collectief beleggingsrendement van US$619 miljoen behaald voor het jaar eindigend op 20 februari 2010, vergeleken met een verlies van meer dan US$800 miljoen in het polisjaar 2008/09.
  • De 'pool'-claims vertraagden in 2008 en deze trend leek zich voort te zetten in 2009 dat, hoewel hoger dan het voorgaande jaar, onder het niveau van 2006 en 2007 ligt.
  • Een welkome stijging van de beleggingsinkomsten is nog steeds geen vervanging voor acceptatiediscipline.

Aon Limited
2010

Lloyds List-columnist Michael Gray vergezelde een van de scheepsinspecteurs van de Club tijdens een scheepsbezoek. Hij gaf zijn inzichten in het scheepsinspectieproces.

Michael Gray
Lloyds-lijst
26 maart 2007

Een kopie van de door Steamship Mutual opgevraagde rapporten na het onderzoek van een schip. De Club verwacht dat landmeters rapporteren in een proces in twee fasen. Een samenvattend rapport moet worden ingediend binnen 24 uur na het bijwonen van het vaartuig dat het onderwerp is van het onderzoek. Het formeel rapport moet binnen 14 dagen na aanwezigheid worden ingediend. De vrachtwaardigheid van een schip is van groot belang voor de Club en verdere richtlijnen voor het bepalen van de vrachtwaardigheid worden uiteengezet in dit document over droge lading. Steamship Insurance Management Services Limited.

Verliespreventie versie 1
november 2006

Dit rapport legt in detail de aard van het scheepsinspectieproces uit en legt het algemene beeld vast dat wordt gepresenteerd door een analyse van de gegevens in de rapporten van de inspecteurs. Het biedt ook een analyse van de bevindingen van het programma voor conditieonderzoek dat teruggaat tot 1990.

UK P&I Club gebaseerd op een studie uit 1994 van het Institute of Maritime Law
augustus 1995

De International Association of Classification Societies Ltd (IACS) is toegewijd aan veilige schepen en schone zeeën en levert een unieke bijdrage aan maritieme veiligheid en regelgeving door middel van technische ondersteuning, nalevingscontrole en onderzoek en ontwikkeling. Meer dan 90% van 's werelds vrachtvervoertonnage valt onder de classificatie-ontwerp-, constructie- en nalevingsregels en -normen die zijn opgesteld door de elf aangesloten verenigingen van IACS. Het IACS stelt aanbevelingen en richtlijnen op met betrekking tot aangenomen resoluties die niet per se klasse zijn, maar die volgens het IACS nuttig zouden zijn om de maritieme industrie enig advies te geven. Deze documenten hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen.

Dit zijn voorschrift 14 & 15 die het onderwerp luikdeksels behandelen.
Aanbeveling 14
GBCS
Herzien in 1996
Gecorrigeerd juni 2000
Herziene 2005
Gecorrigeerd oktober 2005

Aanbeveling 15
GBCS
1986 1986
Herzien in 1989
Herzien in 1997

De Maritieme Veiligheidscommissie heeft de MSC/Circ.1071 uitgegeven om richtlijnen te geven voor onderzoeken naar luiken van bulkcarriers en inspecties en onderhoud door eigenaren. luikdeksels en luikopenings-, sluit-, borg- en afdichtingssystemen. Reders, managers, operators, kapiteins en inspecteurs wordt aangeraden de richtlijnen te volgen om het onderhoudsprogramma en de onderzoeksvereisten te implementeren.Internationale Maritieme Organisatie

MSC/Circ. 1071
13 juni 2003

Een artikel over het afdichten van ladingluiken op pagina 16 van november 2003 De Zweedse clubbrief “Een claim die vaak voorkomt voor de club is beschadigde lading als gevolg van binnendringend water door het luik over rubberen afdichtingen. Dit hoeft niet per se een zeewaardigheidsprobleem te zijn, maar wel een probleem met de ladingwaardigheid. Het doel van dit artikel is niet om alle mogelijke aspecten van de afdichtingseigenschappen van luiken te bespreken en te corrigeren, maar om de bemanning enkele eenvoudige middelen te geven om ervoor te zorgen dat de luiken in een bevredigende staat verkeren”.

Kjell Augustinus
De Zweedse clubbrief
november 2003

Verschillende leden van de club hebben vragen gesteld over het vervoer van stukgoederen (stalen buizen, platen, coils, projectlading, papierpulp, enz.) op schepen die als containerschepen worden geclassificeerd.

Hun vragen zijn onder meer of de P&I-cargodekking normaal blijft. Op het eerste gezicht lijkt de problematiek niet al te ingewikkeld; er zijn echter soms enkele belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden. Deze editie van Standard Cargo beschrijft de stappen die de club als WA-verzekeraar meent dat de reder moet overwegen alvorens stukgoederen op een containerschip te vervoeren.

Chris Spencer
Charles Taylor Consulting
De standaard standaard lading
augustus 2010

Wereldwijd toonaangevende ontwerpers en fabrikanten

Ontworpen en vervaardigd in Groot-Brittannië

We zijn er trots op in Groot-Brittannië gevestigde ontwerpers en fabrikanten te zijn van toonaangevende ultrasone waterintegriteitstesters, vloeistofniveau-indicatoren en niet-destructieve testapparatuur.